Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dolné Saliby 1001, 925 02 Dolné Saliby
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36267813
Web:  https://www.esam.sk
SK NACE:  Elektrická inštalácia [43210]

Všeobecná charakteristika

Silnoprúdové a slaboprúdové systémy. Meranie a regulácia. Výroba rozvádzačov. Revízia elektrických zariadení.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Nabíjacie stanice pre elektromobiliy
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)