Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mýtna 42 811 05 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36660205
Web:  https://www.enairgy.sk
SK NACE:  Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990], Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti i. n. [74900]

Všeobecná charakteristika

Výber lokality pre výstavbu veterných elektrární, vyhodnotenie veterného potenciálu, vizualizácia, príprava projektov

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)