Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Levočská 12, Prešov 08001
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  45738769
Web:  https://www.ekpk.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Záujmové združenie právnických osôb v oblasti diverzifikácie energetickej
závislosti Prešovského kraja s podporou technologicky orientovaných spoločností

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A