Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Gen. M. R. Štefánika 7263/6, Trenčín 911 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46968211
Web:  https://etopewa.sk/
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť orientovaná na montáž kompletných kolies „Just in Time“ priamo ku klientovi.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný žiadateľ projektu Výskum a vývoj inteligentného systému nabíjania elektromobilov s kompenzátorom špičkových odberov a obnoviteľným zdrojom energie z OPVaI.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)