Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Palugyayho 1, Liptovský Mikuláš 031 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36433691
Web:  https://www.eurostyle-systems.fr/?lang=en
SK NACE:  Výroba ostatných plastových výrobkov [22290]

Všeobecná charakteristika

Špecializácia na výrobu automobilových dielov pre interiér a exteriér, R&D sekcia sa zameriava aj na inovácie (pravdpod. nie v SR)

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)