Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Trenčianska 19, Nová Dubnica 018 51
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31562507
Web:  https://www.evpu.sk
SK NACE:  Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov [27110]

Všeobecná charakteristika

Výroba, výskum a vývoj, servis a obchod v oblastiach elektrokomponentov pre dopravu. Akreditované testovacie laboratórium, nezávislý certifikačný orgán, nezávislý inšpekčný orgán a kalibračné laboratórium

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Neúspešný žiadateľ projektu Plastovo kompozitné materiály pre automobilový priemysel - URBAN PLASTIC CAR z OPVaI. Vykonáva modernizáciu osobných vozňov a elektrifikáciu nákladných vagónov
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)