Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Jána Kalinčiaka 22, Žilina 010 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36687596
Web:  https://www.exactsystems.sk
SK NACE:  Technické testovanie a analýzy [71200]

Všeobecná charakteristika

Kontrola a triedenie komponentov v automobilovom priemysle.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Popredný poskytovateľ riešení kontroly kvality
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)