Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Gavlovičova 1, Bratislava 831 03
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31680500
Web:  https://www.festo.sk
SK NACE:  Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi [46520]

Všeobecná charakteristika

Predaj a výroba pneumatických a elektrických pohonov, vákuovej techniky, ventilov, konektorov a snímačov.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vedúci celosvetový dodávateľ automatizačnej technológie a líder v priemyselnom vzdelávaní
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)