Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Podzámčok 189 962 61 Podzámčok
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45528063
Web:  http://fimau.com/
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Inteligentné technológie, technické aplikácie pre oblasti energetických sietí, moderných budov a mestských riešení, inteligentnej dopravy v mestách

Prípad použitia (Use case):  Bezpečnosť
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)