Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica 974 04
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36033987
Web:  https://www.gamo.sk
SK NACE:  Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov [62090]

Všeobecná charakteristika

Dodávky hardvéru a softvéru, realizácie počítačových sietí. Bezpečnosť počítačových systémov. Školenia. Leasing.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

IT služby a riešenia na báze cloud computingu
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A