Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Štúrova 27 040 01 Košice
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47782421
Web:  https://www.globallogic.com/sk/
SK NACE:  Poradenstvo týkajúce sa počítačov [62020]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť venujúca sa vývoju a inžinieringu digitálnych produktov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Softvérová spoločnosť s vývojovými pracovníkmi s know-how vývoja pre automotive
Prípad použitia (Use case):  Bezpečnosť
Zdieľanie automobilov
Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)