Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Prievozská 34 821 05 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35907614
Web:  https://kurierskesluzby.sk
SK NACE:  Ostatné poštové služby a služby kuriérov [53200], Ostatné osobné služby i. n. [96090]

Všeobecná charakteristika

Komplexné kuriérske služby. Logistická skupina GO4, do ktorej okrem materskej GO4 patrí Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, orientácia na expresnú a mestskú logistiku, najmä v Bratislave. Prevádzka e-taxi s flotilou elektromobilov

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, orientácia na expresnú a mestskú logistiku, najmä v Bratislave. Prevádzka e-taxi s flotilou elektromobilov
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)