Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Calle Agustín de Foxá 25, Planta 11, 28036 Madrid ;Spain
Slovensko
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  N/A
Web:  https://www.goalsystems.com
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Softvérová firma s expertízou vo vytváraní a implementovaní pokročilých optimalizácii softvérov, ktoré napomáhajú klientom pri dosahovaní väčších ziskov, sustainable riešení a konkurencia schopnosti pomocou optimalizácie procesov a správneho využívanie zdrojov.

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A