Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 8 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46939849
Web:  https://www.gospace.sk/
SK NACE:  Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby [63110], Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Miniaturizácie, telekomunikácie, vesmírna elektronika a letecké technológie

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Inteligentné parkovacie riešenia s parkovacím detektorom s názvom SPOT, financujúci člen Slovenského leteckého klastra (SASC), projekt navigačnej služby bez GPS / GNSS, služby výskumu a vývoja, sledovače, IoT senzory
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A