Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Šustekova 49, Bratislava 851 04
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47728086
Web:  https://www.greenway.sk
SK NACE:  Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí [42220]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť poskytujúca dodávku, inštaláciu, prevádzku a údržbu nabíjacej infraštruktúry pre vozidlá na elektrický pohon a súvisiace služby

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zabezpečenie dodávky, inštalácie, prevádzky a údržbu nabíjacej infraštruktúry pre vozidlá na elektrický pohon a súvisiace služby ako napr. poradenstvo, príplavu plánov rozvoja, zúčtovanie nákladov a pod. Najväčší poskytovateľ v CEE
Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)