Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Traťová 9, Košice 040 18
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35964626
Web:  https://www.handtmann.sk
SK NACE:  Odlievanie ľahkých kovov [24530]

Všeobecná charakteristika

Výroba hliníkových odliatkov pre automobilový priemysel. Zlievareň.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Zameriavajú sa na elektromobilitu.
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)