Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Slowackého 56, 821 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  46279652
Web:  https://www.holig.sk
SK NACE:  Reklamné agentúry [73110]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť HOLIG group a. s. sa zaoberá výrobou biopalív a biobutolu.

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A