Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Krajinská 11288/44, Bratislava 82106
Slovensko
Právna forma:  Záujmové združenie právnických osôb
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  52347061
Web:  https://www.heicluster.com/
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Združenie právnických osôb a nezávislých expertov zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa správy udalostí a poskytovateľov služieb udalostí. Cieľom je prispievať k výskumu a vzdelávaniu v oblasti spoloč.vied, ktoré súvisia s organizáciou podujatí

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A