Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Turgenevova 36 040 01 Košice
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  52681734
Web:  https://idsvychod.sk
SK NACE:  Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n. [82990]

Všeobecná charakteristika

Nezávislý organizátor integrovaného dopravného systému na území Košického a Prešovského kraja, založená Košickým a Prešovským samosprávnym krajom v októbri 2019 s 50% majetkovým podielom oboch spoločníkov

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná