Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Na vŕšku 6101/12 81101 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné)
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  30798442
Web:  https://www.iness.sk
SK NACE:  Činnosti ostatných členských organizácií [94999]

Všeobecná charakteristika

Think-thank so zameraním na analýzy zamerané na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov na slovenskú ekonomiku.

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A