Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: 29. augusta 36/A 811 09 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  43866239
Web:  https://www.adastra-partnering.com
SK NACE:  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Spoločnosť zaneraná na monetizáciu big data, zhodnocujúca big data od Deutsche Telekom, Orange, O2 a STC groups v troch krajinách

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Predaj a analýza zaujímavých veľkých dát, hlavne od telco spoločností, kľúčových pre smart mobilitu
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná
Neurčené / N/A