Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kresánkova 3597/8 84105 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  42166802
Web:  https://www.ihp.sk
SK NACE:  Činnosti záujmových organizácií [94992]

Všeobecná charakteristika

Think-thank

Funkcia v ekosystéme: Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A