Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Podzáhradná 718/39, 929 01 Veľké Dvorníky
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  52955249
Web:  https://ionity.eu
SK NACE:  Výroba keramického riadu a porcelánových predmetov pre domácnosť [23411]

Všeobecná charakteristika

Operátor siete ultrarýchlych nabíjacích staníc

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výroba a prevádzka utrarýchlych nabíjacích staníc v spolupráci so sieťou čerpacích staníc Shell
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)