Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Pifflova 4 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50726315
Web:  http://www.drivetesla.sk/
SK NACE:  Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity [93290]

Všeobecná charakteristika

Ponuka jázd na modeli Tesla 3, Tesla 3 Performance

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)