Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  34126520
Web:  https://www.jmeurope.com
SK NACE:  Výroba sklenených vlákien [23140]

Všeobecná charakteristika

Výroba skleného vlákna vo forme priamych rovingov, sekaného vlákna či družených rovingov, ktoré sú ďalej spracovávané do výrobkov využívaných v dopravnom priemysle, v stavebníctve, v energetike

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výroba kompozitných termoplastov pre automobilový priemysel
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)