Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47792213
Web:  https://www.kistler.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Softvérová firma, vývoj a predaj softvéru pre automobilový priemysel a služby

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vývoj a predaj softvéru pre automotive
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)