Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dúbravská cesta 2 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Zahraničná osoba, právnická
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31797946
Web:  https://drivercare.sk
SK NACE:  Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel [77110]

Všeobecná charakteristika

Prenájom a lízing automobilov

Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)