Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Soblahovská 2050, Trenčín 911 01
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31594352
Web:  https://www.leoni.sk
SK NACE:  Výroba ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov [27320]

Všeobecná charakteristika

Globálny poskytovateľ produktov, riešení a služieb pre správu energie a manažment údajov v automobilovom priemysle a ďalších odvetviach. Elektronika, senzorová technológia a big data, inteligentné služby na mieru ako prediktívna údržba a analýza chýb.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výskum a vývoj káblových zostáv elektromobilov svetových automobiliek, správu energie a manažment údajov, elektronika, senzorová technológia a big data, prediktívna údržba, analýza chýb
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)