Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Letisko Sliač 962 31 Sliač
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  36633283
Web:  https://airportsliac.sk/
SK NACE:  Vedľajšie činnosti v leteckej doprave [52230]

Všeobecná charakteristika

Verejné letisko

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Vzdušná (letecká) a kozmická doprava