Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dolné Rudiny 1 010 01 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31562744
Web:  https://www.macro.sk
SK NACE:  Veľkoobchod s elektronickými a telekomunikačnými zariadeniami a ich dielmi [46520]

Všeobecná charakteristika

Predaj elektronických súčiastok. Aktívne, pasívne, prepojovacie, elektromechanické súčiastky.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Žiadateľ vo výzve na predkl. žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách (MH SR, 2019). Necítia sa byť súčasťou ekosystému IM."Pôsobíme v oblasti "smart energií". Preto tú naše dáta pre Vás bezvýznamné"
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A