Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Ilkovičova 8 841 04 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50829971
Web:  https://www.makers.sk
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010], Výroba elektrických zariadení pre domácnosti [27510]

Všeobecná charakteristika

Poradenstvo a implementácia v oblasti internetu vecí a smart cities

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

El. nabíjanie
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)