Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Továrenská 1, Dubnica nad Váhom 018 41
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31632301
Web:  https://www.matadorautomotive.sk
SK NACE:  Výroba ostatných strojov na špeciálne účely i. n. [28990]

Všeobecná charakteristika

Matador Group - priemyselná automatizácia, lisovacie nástroje, inžiniering a dizajn, všeobecné strojárstvo, sériová výroba

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Úspešný žiadateľ financovania projektu Inteligentní mobilní asistenti v SMART FACTORY z OPVaI.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)