Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Trieda SNP 48/A, Košice 04011
Slovensko
Právna forma:  Obec, mesto (obecný, mestský úrad)
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00691135
Web:  https://www.kosice.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Orgán územnej samosprávy zodpovedný za organizovanie dopravy na svojom území

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)