Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Mierové námestie 2, Trenčín 91164
Slovensko
Právna forma:  Obec, mesto (obecný, mestský úrad)
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  00312037
Web:  https://www.trencin.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Orgán územnej samosprávy zodpovedný za organizovanie dopravy na svojom území

Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Multimodálna / kombinovaná