Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Dolná Tižina 283 01304 Dolná Tižina
Slovensko
Právna forma:  Živnostník
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50889150
Web:  https://www.teslamagazin.sk/
SK NACE:  Reklamné agentúry [73110]

Všeobecná charakteristika

Budovanie povedomia o trvalo udržateľnej doprave a obnoviteľných zdrojoch energie, prostredníctvom propagácie elektromobility a eko-technologických inovácií

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Inform8cie o elektromobilite
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná