Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Duklianska 60, 972 71 Nováky
Slovensko
Právna forma:  Jednoduchá spoločnosť na akcie
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  51414945
Web:  https://msmemobility.sk/
SK NACE:  Výroba elektronických komponentov [26110]

Všeobecná charakteristika

Slovenský výrobca a integrátor nabíjacích staníc pre elektromobily

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Výroba a integrácia nabíjacích staníc pre elektromobiliy. Prevádzka siete nabíjacích staníc pre elektromobily
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)