Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Železničná 329/21, 905 01 Senica
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36223085
Web:  https://www.nadress.sk
SK NACE:  Nákladná cestná doprava [49410]

Všeobecná charakteristika

Poskytovateľ nákladných dopravných služieb

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)