Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kračanská cesta 40, Dunajská Streda 929 01
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36240826
Web:  https://www.nevitel.sk
SK NACE:  Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí [42220]

Všeobecná charakteristika

Projektovanie a výstavba telekomunikačných základňových staníc

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Aktivity v oblasti návrhu a výstavby telekomunikačných základňových staníc zabezpečujúcich mobilnú komunikáciu a bezdrôtové dátové služby
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Neurčené / N/A