Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kazanská 48 821 06 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35758805
Web:  https://www.nopeas.sk
SK NACE:  Výstavba ciest a diaľnic [42110]

Všeobecná charakteristika

Realizácia komplexných dodávok dopravných systémov, technológií a telekomunikačných zariadení dopravných stavieb

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

ITS
Funkcia v ekosystéme: Inteligentná mobilita
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)