Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Nám. 1. mája 18, Bratislava 811 06
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  47695421
Web:  https://www.grillgas.sk
SK NACE:  Výroba rafinovaných ropných produktov [19200]

Všeobecná charakteristika

Dodávateľ propánu a propán-butánu na slovenskom trhu

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)