Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bancíkovej 1/A 821 03 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  45688443
Web:  https://www.plusenergia.sk
SK NACE:  Nešpecializovaný veľkoobchod [46900], Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia [70220]

Všeobecná charakteristika

Distribúcia elektrických áut, nabíjacie stanice

Prípad použitia (Use case):  Žiadne
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Inteligentná mobilita
Technológia vozidla
Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)