Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Námestie mieru 5043/2, Prešov 08001
Slovensko
Právna forma:  Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
Sektor:  Verejný sektor
IČO:  37870475
Web:  https://www.po-kraj.sk
SK NACE:  Všeobecná verejná správa [84110]

Všeobecná charakteristika

Orgán územnej samosprávy zodpovedný v oblasti dopravy o.i. za stav ciest II. a III. triedy, stanoviská v oblasti stavebného zákona, opatrenia na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, dopravnú obslužnosť, budovanie IDS, cestovné poriadky,dopravné licencie

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Multimodálna / kombinovaná