Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Jarošova 1, Bratislava 831 03
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31325335
Web:  https://www.regonik.sk
SK NACE:  Výroba elektronických komponentov [26110]

Všeobecná charakteristika

Vývoj, projekcia, výroba a montáž meracej a regulačnej techniky. Oblasť vývoja špecializovanej elektroniky a systémov pre dráhové vozidlá

Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)