Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  35768916
Web:  https://www.resco.net
SK NACE:  Počítačové programovanie [62010]

Všeobecná charakteristika

Softvérová firma celosvetovo známa vďaka svojmu mobilnému CRM riešeniu (vytváranie vlastných formulárov, kalendáre, zaznamenávanie fotografií, interaktívne grafy a mapy, sledovanie GPS, elektronický podpis, možnosť vlastného brandu). Vývoj a predaj softvéru.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Príprava inteligentného riešenia pre samosprávy miest a obcí: prehľad o službách a cene, reporty, zmluvy, Route Planner - efektívne plánovanie ciest, trackovanie zamestnancov v teréne a ich prepojenie s kalendárom, s dôrazom na dopravnú situáciu a aktuálne počasie, IoT - inteligentné osvetlenie, inteligentné smetiaky
Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)