Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Prievozská 14, Bratislava 821 09
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Občianska spoločnosť/médiá
IČO:  51251761
Web:  https://www.zive.aktuality.sk
SK NACE:  Vydávanie časopisov a periodík [58140]

Všeobecná charakteristika

Multimediálny vydavateľský dom. Prevádzka internetových portálov

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)
Dráhová (koľajová doprava - železničná doprava, električková doprava, špeciálna dráhová doprava, trolejbusová doprava, lanová doprava)
Vodná
Vzdušná (letecká) a kozmická doprava
Multimodálna / kombinovaná