Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Rakoľuby 264, Kočovce 916 31
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50566814
Web:  https://www.roechling-automotive.com/
SK NACE:  Výroba ostatných výrobkov z gumy [22190]

Všeobecná charakteristika

Vývoj a výroba, integrované systémové riešenia v oblasti aerodynamiky, pohonu a ľahkej konštrukcie.

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Vývoj a výroba, integrované systémové riešenia v oblasti aerodynamiky, pohonu a ľahkej konštrukcie.
Funkcia v ekosystéme: Technológia vozidla
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)