Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Bratislavská cesta 918/2, Dunajská Streda 929 13
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36245488
Web:  https://www.sadds.sk
SK NACE:  Ostatná osobná pozemná doprava i. n. [49390]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovateľ autobusovej dopravy

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)