Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Košická 2 010 65 Žilina
Slovensko
Právna forma:  Akciová spoločnosť
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  36407771
Web:  https://www.sadza.sk
SK NACE:  Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava [49310]

Všeobecná charakteristika

Prevádzkovateľ autobusovej dopravy

Funkcia v ekosystéme: Prierezové funkcie
Predmet dopravy:  Osobná hromadná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)