Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Kollárova 27, 841 06 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Jednoduchá spoločnosť na akcie
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  50746057
Web:  https://sensoneo.com/sk/
SK NACE:  Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied [72190]

Všeobecná charakteristika

Startup na trhu inteligentného riadenia a zvozu odpadov, senzory, IoT. Optimalizácia zvozu odpadu-podľa reálnej potreby-len kontajnery, ktoré to naozaj vyžadujú, efektívnymi trasami (najkratšími, cez dopravne nezahustené oblasti), s maximálnou utilizáciou vozidiel

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Manažment zvozu odpadov s využitím vlastného systému navigácie aút na zvoz odpadov pomocou kombinácie satelitných sietí, gyroskopov a akcelerometrov
Prípad použitia (Use case):  Iné
Funkcia v ekosystéme: Autonómna mobilita
Inteligentná mobilita
Prierezové funkcie
Rozvoj a podpora
Predmet dopravy:  Neurčené / N/A
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)