Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Všetky subjekty

Informácie o subjekte

Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
Slovensko
Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sektor:  Súkromný sektor
IČO:  31361081
Web:  https://www.shellportal.sk
SK NACE:  Maloobchod s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach [47300]

Všeobecná charakteristika

Výstavba a prevádzka čerpacích staníc, predaj olejov a mazív

Charakteristika z pohľadu inteligentnej mobility (aktivity, produkty, projekty)

Prevádzka utrarýchlych nabíjacích staníc v spolupráci v IONITY
Funkcia v ekosystéme: E-Mobility
Predmet dopravy:  Osobná individuálna
Osobná hromadná
Nákladná
Mód dopravy:  Cestná (automobilová, autobusová, cyklistická, poháňaná zvieracou silou a pešia doprava)